Centros De Estudos Galegos
CENTRO DE ESTUDOS GALEGOS
CENTRUM STUDIÓW GALICYJSKICH
w Krakowie i w Warszawie
Centros De Estudos Galegos
www.galicia.pl
Centros De Estudos Galegos Centros De Estudos Galegos
Ucz się z nami
Centros De Estudos Galeos


Na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim powstają prace magisterskie i doktorskie związane z tematyką galicyjską. Wielu studentów wyjeżdza na stypendia do centrów akademickich i naukowych w Galicji. Każdego roku kilka osób uczestniczy w wakacyjnych kursach języka i kultury galicyjskiej organizowanych przez Uniwersytet w Santiago de Compostela.

Na aktualną oferte edukacyjną centrum warszawskiego składają się nastepujące kursy:

Język galicyjski I
(poziom podstawowy-średni)
Języ galicyjski II
(poziom zaawansowany)
Kultura i Literatura Galicji
(geografia, historia, kino, antropologia i literatura: od liryki średniowiecznej do Rexurdimento)
Literatura galicyjska XX wieku


W roku 2002 powołano do życia czasopismo Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, zawierające dział poświęcony kulturze Galicji, dostępne na stronie: www.iberystyka.uw.edu.pl

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą uczestniczyć w nastepujących zajęciach:

Język galicyjski I
(poziom podstawowy)
Język galicyjski I
(poziom średni)
Języ galicyjski III
(poziom zaawansowany)
Kultura i Literatura Galicji
(geografia, historia, kino, antropologia i literatura: od liryki średniowiecznej do Rexurdimento)
Współczesna literatura galicyjska - przekład i promocja


Centrum krakowskie publikuje nieregularnie czasopismo kulturalne, wydawane w języku polskim, zatytułowane
Almanach galicyjski
.

2006 Centrum Studiów Galicyjski w Krakowie i w Warszawie
wykonanie: Studio Nivo