Centros De Estudos Galegos
CENTRO DE ESTUDOS GALEGOS
CENTRUM STUDIÓW GALICYJSKICH
w Krakowie i w Warszawie
Centros De Estudos Galegos
www.galicia.pl
Centros De Estudos Galegos Centros De Estudos Galegos
Jezyk
Centros De Estudos Galeos


Język galicyjski (galego)
to język, którym posługują się mieszkańcy Galicji. Narodził się około wieku IX naszej ery jako konsekwencja ewolucji łaciny w podbitej przez Rzymian Gallaecii, na bazie wielu istniejących równocześnie języków celtyckich lub paraceltyckich. W póĽniejszej fazie na jego kształt wpłynęły języki rozmaitych ludów osiedlających się na terytorium Galicji: Swebów, Wizygotów i w mniejszym zakresie Arabów. Po okresie wielkiego splendoru w wiekach średnich, język galicyjski doznał destrukcyjnego procesu wypierania przez język kastylijski, trwającego kilka wieków, który zaostrzył się w czasach trwania dyktatury frankistowskiej.

Mimo to przetrwał jako język używany powszechnie wśród mieszkańców Galicji: szacuje się, że 88% posługuje się nim stale lub okazjonalnie, rozumie go zaś 94 % obywateli Galicji.

Od 1983 roku, w którym to Parlament Galicji uchwalił Ustawę o normalizacji języka galicyjskiego (Lei de normalización lingüística), proces uzdrawiania kondycji języka nabrał rozmachu i stał się zadaniem zarówno administracji publicznej, jak i wielu innych instytucji działających na terytorium Galicji. Wspólne wysiłki zmierzają do intensyfikacji użycia języka galicyjskiego w życiu publicznym, w szkolnictwie, kulturze, biznesie i środkach masowego przekazu.

2006 Centrum Studiów Galicyjski w Krakowie i w Warszawie
wykonanie: Studio Nivo