Centros De Estudos Galegos
CENTRO DE ESTUDOS GALEGOS
CENTRUM STUDIÓW GALICYJSKICH
w Krakowie i w Warszawie
Centros De Estudos Galegos
www.galicia.pl
Centros De Estudos Galegos Centros De Estudos Galegos
Aprende connosco
Centros De Estudos Galeos

Os alumnos realizan as súas teses de licenciatura ou de doutoramento sobre temática galega. Varios recibiron as bolsas de estadías do persoal dos departamentos de estudos galegos de universidades de fóra de Galicia no Centro Ramón Pineiro para a Investigación en Humanidades. Todos os anos son enviados alumnos aos cursos de verán de galego para estranxeiros do ILGA.

Na actualidade a oferta educativa do centro varsoviano consta das seguintes materias:
Lingua galega I
(Nivel Inicial-Medio)
Lingua galega II
(Nivel Avanzado-Superior)
Cultura e Literatura Galegas
(Xeografía, Historia, Cine, Antropoloxía e Literatura: da Lírica Medieval ao Rexurdimento)
Literatura Galega do século XX

No 2002 creouse un xornal no Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos que conta cunha Sección Galega. Pódese consultar en: www.iberystyka.uw.edu.pl

Os estudiantes da Universidade de Cracovia poden participar nas seguintes clases:
Lingua galega I
(Nivel Inicial)
Lingua galega II
(Nivel Medio)
Ligua galega III
(Nivel Superior)
Cultura e Literatura Galegas
(Xeografía, Historia, Cine, Antropoloxía e Literatura: da Lírica Medieval ao Rexurdimento)
Literatura galega contemporánea: traducción e promoción.


2006 Centrum Studiów Galicyjski w Krakowie i w Warszawie
wykonanie: Nivo